Vibe Skouenborg

Vibe og hendes heste i skoven

Vibe arbejder som kritisk journalist og hesteekspert for Magasinet Hest. Hun har en rideinstruktør-uddannelse i bagagen og har undervist i faget i mange år. I øvrigt har hun fungeret som national sportsdommer i Dansk Islandshesteforening gennem en årrække og er ejer af 12 problemheste. Vibe er vores veteran og skarpeste kniv i skuffen, når emnet falder på jordarbejde, den islandske hest, psykologi og fysiologi.

Ridning og heste er noget, som har fyldt meget gennem hele hendes liv. I hendes yngre dage arbejdede hun på hestegårde på Island og i Danmark. Og pga. hendes interesse for fordybelsen i ridning og træning af heste (især islandske heste) valgte hun at uddanne sig som rideinstruktør. Uddannelsen bruger hun stadig den dag i dag, idet hun er aktiv underviser.

Ifølge hende handler ridning og træning af heste om at få det til at fungere på en heste etisk forsvarlig måde, hvor både hestens mentale og fysiske velbefindende er i højsædet. Hendes rejse har været lang og snørklet og indeholder også ting, hun ikke er stolt af i dag. Men det har været med til at danne hende, som den hun er, og den måde hun ”ser” i dag. Og når det er misforståede heste hun skal rette op, bliver hun nødt til at fordybe sig i en masse viden og bruge sin opsparet erfaring. Hun bliver ved med at søge viden og prøver sig frem. Åben og nysgerrig. Hun mener, at hesten er den bedste læremester.

Ovennævnte er med til at danne en næsten grotesk kontrast til, hvor absurd heste generelt behandles i dag. I omtrent 10 år fungerede hun som sportsdommer inde for Dansk Islænderforening og bestod testene op til National dommer niveau. I dommergruppen indgik hun i et udvalg som skulle være med til at forbedre dommer-uddannelsen. Her var der meget modstand på at ændre på de ting, hvor dømningen af selve ridemåden indgik. Og da det var hendes primære fokus, forlod hun dommergerningen.

Vibe og hendes hest Skø

I dag bor hun lidt nord for Bjerringbro på en lille ejendom med 10 tdr. land. Her får hun tiden til at gå med at træne, ride og afprøve nye metoder på sine 12 islandske (naturligvis) problem- og misforståede heste (heste med bl.a. stress, mavesår og sene-ryg problemer). Hendes primære fokus er at tilgodese hestens fysiske og mentale tilstand. Ikke kun i ridningen og træningen, men også hvordan hestene har det i deres ‘fritid’.

Udover at passe og pleje sine heste er hun glad for at deltage i debatten om hestevelfærd. Som aktiv hestedebattør og fortaler for hestevelfærd er hun opsat på at ændre den konventionelle ridestil. I dag favoriserer dommere heste som “går i holdning”, er på forparten, fyldt med stress, stramme næsebånd, uhensigtsmæssig brug af stangbid osv. uden hensyntagen til hestens faktuelle tilstand. Dette kommer til at blive et mål og forbillede for ridningen når det favoriseres. Masser af heste er konfliktfyldte, ramt af skader og fysiske udfordringer fordi der vides for lidt om det at træne en hest hensigtsmæssigt; det er i hvert fald Vibes klare overbevisning.

Så hun håber, at hendes, til tider, noget direkte udtryks form alligevel vil gøre heste mennesker nysgerrige på at være mere åben overfor at mødes med deres hest som en samarbejdspartner og ikke overse dens mishag og modstand.